LBMA Logo

Kas mēs esam

Prezidents uz SpanielBankas rekvizīti ziedojumiem:

Biedrība

Latvijas Burāšanas mācību asociācija

Reģistrācijas Nr. 40008072115
Banka: "Swedbank" AS
Kods: HABALV22
Konts: LV21HABA0551004835186

Adrese: Ganību dambis 30/1, 302.kab, Rīga, LV 1005

Latvijas Burāšanas Mācību asociācija (LBMA) - reģistrētais nosaukums angļu valodā: Sail Training Association Latvia (STA Latvia)

Latvijas Burāšanas mācību asociācija tika dibināta 2003.gada janvārī, lai ņemtu aktīvu dalību ‘The Cutty Sark Tall Ships’ Races 2003’ Rīgā organizēšanā. Šī ir pasaulē lielākā kopīgā burinieku un jahtu mācību regate, kurā vismaz 50% no dalībniekiem ir jaunieši vecuma no 15 līdz 25 gadi. Šī regate ir otrs lielākais sporta notikums apmeklētāju skaita ziņā aiz Olimpiskajām spēlēm.


LBMA mērķi:
 • burāšanas mācību popularizēšana un apmācība, piedāvājot iesaistīties starptautiskajās burāšanas mācību regatēs ’The Tall Ships Races’, īpaši piesaistot jauniešus;
 • palīdzēt Latvijas ostu pilsētām organizēt un uzņemt starptautiskas regates;
 • pārstāvēt Latviju starptautiskajā burāšanas mācību organizācijā ‘Sail Training International’ un piedalīties STI darbībā;
 • nodrošināt iespējas tāljuras burāšanai un kvalifikācijas celšanai;
 • iesaistīt jauniešus burāšanā kā alternatīvā, lietderīgā laika pavadīšanā un apmācības procesā;
 • sadarboties ar citām nevalstiskajām organizācijām, visām juridiskām un fiziskām personām, kas atbalsta burāšanu un jūras burātāju apmācību.
BIEDRi:
 • par asociācijas biedriem var būt gan fiziskas gan juridiskas personas, kas ievēro statūtus un ir gatavas aktīvi atbalstīt asociācijas mērķu sasniegšanu
 • asociācijas biedri maksā biedru naudu, kuras apmēru katru gadu nosaka valde.
 • 2016. gadā biedru naudas apmērs ir 30 EUR fiziskām un 75 EUR juridiskām personām.
GODA BIEDRI:
 • personām, kas sniegušas nozīmīgu ieguldījumu asociācijas mērķu sasniegšanā valde var piešķirt Goda biedra nosaukumu.
VALDE:
 • Asociācijas darbību pārvalda valde piecu personu sastāvā un to ievēl uz 3 gadiem.
 • Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Asociāciju atsevišķi.
 • Pārējie valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Asociāciju tikai kopā ar 2 valdes locekļiem.