LBMA Logo

PROJEKTIĀĶIS LŪPĀ 2023

2023. gada jūnijā jau 7. gadu pēc kārtas aizvadījām pasākumu ĀĶIS LŪPĀ. Tā laikā jauniešiem bija lieliska iespēja pirmo reizi sajust burāšanas garšu, piedzīvot sevi jūrā, gūt neaizmirstamu pieredzi kopā ar komandu un citiem jauniešiem un nedaudz izbaudīt to, kas mums ir ne tikai sports, bet arī dzīvesveids!
Ļoti ceram, ka daudziem pēc piedzīvojuma āķis patiešām ir lūpā, gaidīsim komandā un drīz tiekamies uz jahtas!

Paldies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam par atbalstu pasākuma īstenošanā, kā arī paldies organizatoriem, jahtu kapteiņiem un spaniel komandai, kas ar savu entuziasmu un enerģiju ļāva šim pasākumam notikt.


WATCH LEADERS ERASMUS+
WATCH LEADERS FOR BETTER SAIL TRAINING

No 2021. gada janvāra līdz 2022. decembrim Latvijas Burāšanas mācību asociācija organizēja starptautisku projektu “WATCH LEADERS FOR BETTER SAIL TRAINING!” sadarbībā ar citām burāšanas apmācības organizācijām SNUPU (Somija) un ATYLA (Spānija).

Projekta mērķis bija veicināt burāšanas apmācību, īpaši uzsverot vačlīderu (kapteiņu palīgu, maiņu vecāko) prasmju attīstīšanu un burāšanas apmācību programmu uzlabošanu. Uz lielas daļas burāšanas apmācības kuģu, vačlīderi ir neatņemama apmācības sastāvdaļa, jo ar savu darbību ir kā tilts starp kapteini un apmācāmajiem. Tāpēc ir svarīgi attīstīt vačlīderu kompetences gan zināšanu un prasmju nodošanā, gan darbā ar grupu.

Galvenais projekta rezultāts ir partnerorganizāciju burāšanas apmācības kapacitātes stiprināšana, attīstot jau esošās programmas, izstrādājot jaunas, un apmācot vairākus vačlīderus. Projekta rezultātā katrā valstī tika izstrādātas vačlīderu programmas, un kopumā vietējās un starptautiskās apmācību programmas laikā tika apmācīti ap 30 burāšanas apmācību īstenotāji no visām 3 organizācijām, tai skaitā LBMA komandas locekļi.

Lai to sasniegtu, divu gadu laikā ir analizēta 3 burāšanas mācību organizāciju prakse un pieeja tāljūras burāšanas apmācībā un vačlīderu sagatavošanā, pārstāvji ir apmainījušies ar pieredzi, notikuši četri starptautiskas pieredzes apmaiņas un burāšanas apmācību pasākumi uz dažādiem kuģiem, attīstītas vačlīderu programmas vietējā līmenī un radīti mācību materiāli turpmākai burāšanas apmācības attīstībai.

Projekta laikā vačlīderu programmas uzlabošanai izstrādāti vairāki metodoloģijas materiāli, kas ir apkopoti kā atbalsta resurss arī citām burāšanas apmācības organizācijām viņu vačlīderu apmācībās:

●pašvirzītas mācīšanās čekliste LBMA un SPANIEL specifikai, kas palīdz izvērtēt savas zināšānasi par jahtu un burāšanas procesu, izvirzīt konkrētus mācīšanās mērķus, kā arī strukturēt un padziļināt savu praktisko burāšanas apguves procesu.

●vienas dienas izaicinājums vačlīderiem – patstāvīgi izstrādāt maršrutu, sagatavoties pārgājienam, vadīt jahtu un komandu, un risināt īstas un simulētas situācijas uz klāja. Kapteiņa loma šajā procesā bija palikt "neredzamam", novērot procesus un dienas beigās dalīties savos novērojumos un sniegt atgriezenisko saiti vačlīderiem par viņu performanci.

●Buklets “from gasti to deckhand” (pieejams angļu un somu valodā), un video mācību materiāli, kā mērķis ir palīdzēt Snupu mentoriem ceļā, lai kļūtu par kapteiņa palīgu.

●Informatīvs iepazīšanās materiāls dalībniekiem un Vačlīderiem, kas pirmo reizi burā ar kuģi „Atyla” un komandas apmācības video.

Izveidotie materiāli publiski pieejami kopīgotā Google diska mapē:

Projekts WATCH LEADERS FOR BETTER SAIL TRAINING tika īstenots ar Eiropas Savienības programmas Erasmus+ Sports atbalstu.


ERASMUS+

Salty KNOTS

No 2020. gada janvāra līdz 2021.gada decembrim Latvijas Burāšanas mācību asociācija ir iesaistījusies starptautiskā nevalstisko sporta organizāciju tīkla izveides projektā Salty KNOTS, kas ir turpinājums projekta KNOTS ietvaros iepriekš izveidotajam sadarbības tīklam. P lai stiprinātu starptautisko sadarbību un dalītos pieredzē ar citām organizācijām, kas ir saistītas ar burāšanu un citām ūdens sporta aktivitātēm.

Projekta mērķis ir stiprināt izveidoto sporta organizāciju sadarbības tīklu un pieredzes apmaiņas rezultātā uzlabot organizāciju darbu, vadību, veicināt starptautisko sadarbību, kā arī uzlabot sporta organizāciju vadītāju kompetenci un nodrošināt personāla mobilitāti, uzlabot sporta pasākumu kvalitāti un drošību sporta pasākumos.

Projektu vada sporta klubs Ostmarina (Klaipēda, Lietuva), un tajā piedalās Latvijas Burāšanas mācību asociācija (Rīga, Latvija), Sail Training Association Estonia (Tallina, Igaunija), SNUPU (Helsinki, Somija), Všļ Irklakojis (Neringa, Lietuva).

Projekta laikā partnervalstīs notiks vairākas starptautiskas 3 – 7 dienu ilgas pieredzes apmaiņas vizītes organizāciju pārstāvjiem, kur viņi apgūs kolēģu labo praksi, piedaloties organizāciju pasākumos, burāšanas sacensībās vai brīvprātīgajā darbā. LBMA šādu ārvalstu kolēģu vizīti uzņēma 2021.gada augustā, kuras ietvaros dalībnieki piedalījās apmācību kursā “Drošība jūrā”. Bildes un plašāku aprakstu var apskatīt šeit.

Projekts Salty KNOTS tiek īstenots ar Eiropas Savienības programmas Erasmus+: Sports atbalstu.


ĀĶIS LŪPĀ LV100! RĪGAS JAUNIEŠIEM

Projekts ĀĶIS LŪPĀ LV100! dāvāja iespēju 100 Rīgas jauniešiem (vecumā no 16 līdz 25 gadiem) nosvinēt Latvijas simtgadi aktīvā, radoši izglītojošā veidā un iepazīt jūras burāšanu kā aizraujošu un aktīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju.


2018.gada 3., 4. un 5.jūnijā Rīgā notika trīs vienas dienas burāšanas mācību pasākumi, kuru laikā jaunieši bez pieredzes vai ar nelielu burāšanas pieredzi devās piedzīvojumā pa Daugavu un Rīgas jūras līci ar sešām buru jahtām.


No rīta jaunieši pulcējās Pilsētas jahtklubā, savstarpēji iepazinās, dalījās savos priekšstatos par burāšanu un izzināja patiesību. Pēc tam jaunieši sadalījās sešās jahtu komandās un saņēma dienas izaicinājumu un radošo uzdevumu, lai Daugavā un Rīgas jūras līcī pieredzējušu kapteiņu pavadībā praksē apgūtu burāšanas pamatus. Pēc aktīvas dienas Daugavā un jūrā jahtu komandas atkal satikās jahtklubā Auda, lai izvērtētu dienas notikumus. Praktisko burāšanas apmācību dienas garumā papildināja piedzīvojumu stāsti par jahtas SPANIEL komandas ceļojumu pāri Atlantijas okeānam, radoša Rīgas iepazīšana no ūdens puses, kā arī personīgs pašizziņas piedzīvojums un īpaša video sveiciena gatavošanu Baltijas jūrai LV100 svētkos.

Trīs pasākumus īstenoja 20 kapteiņu un aktīvo LBMA burātāju komanda. Projekts tika realizēts ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu.

KNOTS

KNOTS

No 2018. gada janvāra līdz 2019.gada jūnijam Latvijas Burāšanas mācību asociācija ir iesaistījusies starptautiskā nevalstisko sporta organizāciju tīkla izveides projektā KNOTS, lai stiprinātu starptautisko sadarbību un dalītos pieredzē ar citām organizācijām, kas ir saistītas ar burāšanu un citām ūdens sporta aktivitātēm.

Projekta mērķis ir izveidot sporta organizāciju sadarbības tīklu un pieredzes apmaiņas rezultātā uzlabot organizāciju darbu, vadību, veicināt starptautisko sadarbību, kā arī uzlabot sporta organizāciju vadītāju kompetenci un nodrošināt personāla mobilitāti. Izveidotais sadarbības tīkls būs noderīgs turpmākiem sadarbības projektiem.

Projektu vada sporta klubs Ostmarina (Klaipēda, Lietuva), un tajā piedalās Latvijas Burāšanas mācību asociācija (Rīga, Latvija), Sail Training Association Estonia (Tallina, Igaunija), YO-YO Youth Organisation for Youth Odysseys (Svendborga, Dānija) un TRAMES onlus (Florence. Itālija).

Projekta laikā partnervalstīs notiks vairākas starptautiskas 3 – 7 dienu ilgas pieredzes apmaiņas vizītes organizāciju pārstāvjiem, kur viņi apgūs kolēģu labo praksi, piedaloties organizāciju pasākumos, burāšanas sacensībās vai brīvprātīgajā darbā. LBMA šādu ārvalstu kolēģu vizīti uzņems maijā, kad notiks jahtas SPANIEL sagatavošanas darbi, jahtas iecelšana ūdenī un pirmie burāšanas pasākumi ar dalīšanos pieredzē par metodēm burāšanas apmācībā.

2019. gada sākumā Klaipēdā, Lietuvā notiks projekta noslēguma seminārs, kurā organizācijas apkopos un izvērtēs projekta laikā gūto pieredzi, radīs idejas nākotnes sadarbībai un piedalīsies burāšanas sacensībās. Projekts KNOTS tiek īstenots ar Eiropas Savienības programmas Erasmus+: Sports atbalstu.

Starptautiskā jauniešu apmaiņa SAIL4independence Polijā

Starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts SAIL4independence notiks Polijā no 2018.gada 6. - 17.jūnijam uz diviem Klaipēdas universitātes burāšanas mācību kuģiem – Brabander un Odiseja.

Projektā 18 jaunieši un 7 grupu līderi, kā arī kuģu apkalpes locekļi no Polijas, Latvijas, Igaunijas un Lietuvas partnerorganizācijām unikālā veidā svinēs savu valstu neatkarības simtgadi. Jaunieši apgūs senās burāšanas tradīcijas un Eiropas vēsturi, veicinās starpkultūru dialogu un attīstīs zināšanas, prasmes un attieksmes, kas ir nepieciešamas, lai būtu neatkarīgi – gan personīgajā dzīvē, gan savā valstī un Eiropā. Projekta dalībnieki stiprinās savu izpratni par neatkarību ar burāšanas un neformālās izglītības palīdzību.

Plānotais projekta maršruts ir Gdaņska – Hela – Darlowo – Kołobrzeg – Gdiņa – Gdaņska. Jauniešu apmaiņa notiks gan burājot jūrā, gan organizējot neformālās izglītības aktivitātes krastā ar mērķi izzināt kultūras daudzveidību un neatkarību Baltijas valstīs.

Jauniešu apmaiņas projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības programmas Erasmus +: Jaunatne darbībā atbalstu. Projektu īsteno organizācija Vilniaus Skautu Centras (Lietuva) sadarbībā ar Polijas Skautu un Gaidu asociācijas Jūrniecības izglītības centru, Latvijas Burāšanas mācību asociāciju un Igaunijas Burāšanas mācību asociāciju.

#ErasmusPLUS #Brabander #SAIL4youth #SAIL4indepencence #LV100 #LT100 #PL100 #EE100

burāšanas pasākums RĪGAS JAUNIEŠIEM "Āķis lūpā!"

Latvijas Burāšanas mācību asociācija 2017. gada augustā organizēja trīs vienas dienas burāšanas pasākumus ĀĶIS LŪPĀ, sniedzot iespēju 44 Rīgas jauniešiem gūt pirmo pieredzi jūras burāšanā.

Piedzīvojums sākās ar krasta ievada aktivitātēm Rīgas sporta burāšanas centrā – jaunieši iepazinās savā starpā un ar jahtu kapteiņiem, dalījās savā iepriekšējā pieredzē par lielākajiem vasaras piedzīvojumiem, kliedēja mītus par burāšanu, kā arī izvirzīja dienas mācīšanās mērķus. Pēc tam notika praktiskā burāšanas apmācība uz 4 jahtām – jaunieši mācījās stūrēt, uzvilkt un regulēt buras, izzināja fizikas pamatsakarības, fotografējot apguva burāšanas terminus un jahtas sastāvdaļas, klausījās kapteiņu burāšanas piedzīvojumu stāstos, gatavoja sviestmaizes, un drosmīgākie arī devās nopeldēties. Atpakaļceļā jahtas piestāja jahtklubā Auda, kur dienas noslēgumā dalībnieki dalījās piedzīvotajā, izvērtēja apgūto un klausījās burātāju stāstos par piedzīvojumiem Atlantijas okeānā.

Jaunieši devās jūras piedzīvojumā ar četrām buru jahtām – Express, Angostura, Fans un Elixir, kuras vadīja kapteiņi Andris Skadiņš, Toms Rozenbaums, Uldis Lapsiņš, Edgars Matīss un Reinis Znotiņš. Pirms praktiskās burāšanas apmācības jauniešus ar neformālās izglītības metodēm burāšanas pasaulē ievadīja jahtas SPANIEL burātājas Sintija Lase un Ilona Skorobogatova. Projekts tika realizēts ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu.

Ieskats pasākuma norisē.


Jahta SPANIEL piedalās regatē pāri Atlantijas okeānam

Latvijas Burāšanas mācību asociācija (LBMA) 2017.gadā uzsāk LATVIJAS – jūras un piedzīvojumu lielvalsts – simtgades svinības un ar jahtu SPANIEL piedalās starptautiskajā regatē Rendez-Vous 2017 Tall Ships Regatta. Komandas patronese burāšanas entuziastu sacensībās ir Latvijas eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga.

Ceļojumā pāri Atlantijas okeānam un pasākumos ASV un Kanādā jahtas SPANIEL komanda vēstīs par Latviju kā uzņēmīgu, drosmīgu, iedvesmojošu un pasaulē atpazīstamu jūras valsti. Ceļā komanda dosies īpašos Latvijas valsts simtgades burāšanas “tautas tērpos” un uz Kanādu nogādās sveicienu dzimšanas dienā un aicinās uz Latvijas valsts simtgades svinībām.

Dalība šajā regatē ir vēsturisks notikums LBMA un Latvijai, jo pēc valsts neatkarības atjaunošanas SPANIEL ir otrā Latvijas jahta, kura piedalās šajās sacensībās. Pirms 25 gadiem to vēl ir paveikusi jahta Bravo.

Latviešu dalība regatē Rendez-Vous 2017 Tall Ships Regatta ilgs 4 mēnešus – no 1.maija, kad Sinešā, Portugālē tiek dots starts 2. sacensību posmam, līdz 3.septembrim, kad regates dalībnieki finišēs Havrā, Francijā.

Jahta SPANIEL regatē noburās 7000 jūras jūdzes, 2 reizes šķērsojot Atlantijas okeānu. Komanda ceļojuma gaitā piestās 6 valstīs – Sinešā Portugālē, Kanāriju salās Spānijā, Lielbritānijas aizjūras teritorijā Bermudu salās, Bostonā ASV, vairākās ostās Kanādā un visbeidzot finišēs Havrā Francijā. Regates sacensību, kruīza un jahtas SPANIEL pārdzīšanas posmos kopumā piedalās ap 60 burātāji kapteiņu Jura Radus, Jura Austriņa, Reiņa Gedzuna, Ivo Ivanova un Silarda Kamergrauža vadībā.

Regates kulminācija ir gaidāma Kvebekā 18.–23.jūlijā, kur uz Kanādas Konfederācijas 150 gadus svinībām ieradīsies apmēram 40 buru kuģi un jahtas ar vairāk nekā 3000 burātājiem no Eiropas un Amerikas. Jahtas SPANIEL komanda līdz ar tās patroneses Vairas Vīķes-Freibergas laba vēlējumiem nogādās Kanādai sveicienu dzimšanas dienā un aicinās uz Latvijas valsts simtgades svinībām.

Jahta SPANIEL un tās komanda regatē piedalās īpašos Latvijas valsts simtgades burāšanas “tautas tērpos”. Iedvesmojoties no mākslinieces Diānas Potapovas darbiem ar senlatviešu rakstu un mūsdienu viedzīmju saspēli, jahtas SPANIEL komandas biedres arhitekte Elīna Upe un māksliniece Dace Jēkabsone ir radījušas tematisku jahtas noformējumu un T-kreklu dizainu, lai Latvijas komanda būtu pamanāma buru parādēs un svētku gājienos cauri pilsētām, vēstot pasaulei par Latvijas valsts simtgadi.

Jahtas SPANIEL komanda vēlas dalīties savā piedzīvojumā, tādēļ aicina ārvalstīs dzīvojošos latviešus uz 6 radošiem pasākumiem Bostonā, ASV un vairākās ostās Kanādā. Tā ir iespēja kopā ar latviešu burātājiem ieskandināt Latvijas valsts simtgadi un uzzināt par komandas dzīvi uz jahtas. Vairāk informācijas un pieteikšanās ŠEIT.

Šajos pasākumos latvieši Latvijā, Amerikā un Kanādā varēs saņemt un nosūtīt īpašas Latvijas valsts simtgadei veltītas jahtas SPANIEL pastkartes. Pastkaršu fotogrāfiju autors ir jahtas SPANIEL komandas biedrs, Fujifilm fotogrāfs Andris Kozlovskis. Fotogrāfijas ir tapušas gadsimtu senā cianotipijas tehnikā un gumijas dihromāta drukā.

Ceļojums pāri Atlantijas okeānam simboliski vēsta jahtas SPANIEL komandas redzējumu par Latviju uzņēmīgu, drosmīgu, dinamisku, radošu, iedvesmojošu un pasaulē atpazīstamu jūras valsti. Tāpat komanda vēlas atgādināt, ka Latvijas krastus 498 km garumā apskalo Baltijas jūra, kurai visos laikos ir bijusi īpaša nozīme mūsu valsts attīstībā.

Pēc atgriešanās Latvijā jahtas SPANIEL komanda pulcēs Latvijas jūras piekrastes pašvaldību jauniešus 9 tematiskos pasākumos, stāstot par regatē piedzīvoto un aicinot kopīgiem spēkiem domāt par Baltijas jūras piekrastes attīstību.

Jahtas SPANIEL dalību regatē Rendez-Vous 2017 Tall Ships Regatta atbalsta Kvebekas pilsētas pašvaldība, SIA Baltic Ropes un SIA Gandrs, kā arī jahtas SPANIEL komandas burātāji. Jahtas noformējums, burātāju tērpi un suvenīri ir tapuši, kā arī pasākumi tiek organizēti ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu projekta "Sapnis par Atlantiju // Baltijas jūraszīmes" ietvaros.

Sekojiet LBMA un jahtas SPANIEL piedzīvojumiem arī Facebook un Instagram! #LBMA un #JahtaSPANIEL

Baltijas burātāju un mākslinieku starptautiskā jauniešu iniciatīva youthSAIL4creativity100

Starptautiskā jauniešu iniciatīva "youthSAIL4creativity100" ir iespēja Latvijas, Igaunijas un Lietuvas jauniešiem aktīvā un radošā veidā izzināt Baltijas jūras vēsturi un burāšanas kultūru un kopīgiem spēkiem radīt mākslas izstādi ar vēstījumu Baltijas valstu simtgadei.

Projektā jaunieši ar neformālās izglītības palīdzību attīstīs gan tehnisko, gan radošo domāšanu, jo divas paralēlās projekta aktivitātes ir burāšana un radošās darbnīcas.

Jūlija beigās ir plānota partneru sagatavošanās tikšanās, kas notiks regates Tall Ships Races 2017 laikā Klaipēdā, Lietuvā. Partneri gatavosies projekta galvenajam pasākumam, kā arī tiksies ar dažādām organizācijām, lai uzzinātu, kā ar jauniešiem strādā kolēģi uz citiem buru kuģiem un jahtām.

Projekta centrālais pasākums notiks Latvijā no 16. līdz 27. augustam. Šajā pasākumā 26 Latvijas, Lietuvas un Igaunijas jaunieši vecumā no 18 – 30 gadiem, kurus aizrauj māksla un burāšana, ar trīs burāšanas mācību jahtām apceļos Latvijas jūras robežu no Liepājas līdz Salacgrīvai. Tā būs iespēja izpētīt Baltijas jūras piekrastes kultūru dažādību, Baltijas valstu vēsturi un jūras ietekmi Baltijas valstu attīstībā 100 gadu garumā. Izziņas ceļojumā jaunieši dosies ar Lietuvas jahtu Odiseja un Igaunijas jahtām ST IV un Vesta, un viņus pavadīs jahtu kapteiņi un projekta atbalsta personas.

Latvijas ostās jaunieši paši organizēs dažādas radošās darbnīcas, kuru laikā tiks radīta mākslas izstāde. No 2017.gada novembra līdz 2018. gada maijam izstāde apceļos visas trīs Baltijas valstis kā jauniešu dāvana un vēstījums Latvijas, Igaunijas un Lietuvas simtgadē.

Apburājot Latvijas jūras robežu un kopīgi radot mākslas izstādi, jaunieši attīstīs tādas mūžizglītības kompetences kā matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās, saziņa svešvalodā, kultūras izpratne un izpausme, kā arī uzņēmējdarbība un pašiniciatīva. Projekta gatavošanās notiek tiešsaistes vidē, attīstot jauniešos digitālās un sociālās prasmes, strādājot starptautiskā komandā. Aktivitātes tiek īstenotas, izmantojot neformālās izglītības metodes.

Septembrī notiks arī 3 vienas dienas burāšanas pasākumi jauniešiem lokālā mērogā – pa vienam katrā partnervalstī, lai radošā veidā iesaistītu burāšanā vēl vairāk jauniešus. Savukārt 2018. gada maijā Igaunijā ir plānots projekta izvērtēšanas un noslēguma pasākums, kurp Latvijas un Lietuvas dalībnieki dosies ar Latvijas burāšanas mācību jahtu Spaniel.

Projekts oficiāli sākas 31. maijā, un tā ilgums ir viens gads. Projektu realizē Latvijas Burāšanas mācību asociācija sadarbībā ar STA Estonia (Igaunija) un Vilniaus skautu centras (Lietuva) programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā (KA2)” ietvaros.

Jaunatnes darbinieku apmācība SAIL4youth Baltijas jūrā 2016


No 10. – 19. jūnijam LBMA realizēja starptautisku burāšanas un neformālās izglītības apmācību projektu SAIL4youth, kurā 20 jaunatnes darbinieki, izglītotāji, treneri un jauniešu līderi no 7 valstīm 10 dienas praksē apguva burāšanu un āra dzīves, neformālās, pieredzes un piedzīvojumu izglītības iespējas jaunatnes darbā.

Apmācību dalībnieki attīstīja savas burāšanas prasmes un pētīja burāšanas kā mācīšanās metodes pielietošanas iespējas jaunatnes darbā un neformālajā izglītībā, strādājot ar dažādām mērķa grupām. Apmācību programma norisinājās gan krastā, gan jūrā, un tā deva iespēju dalībniekiem apgūt praktiskas iemaņas jauniešu burāšanas projektu realizēšanā.

Apmācības SAIL4youth vadīja divi neformālās izglītības treneri – projekta iniciatore un jahtas SPANIEL burāšanas komandas pārstāve Sintija Lase un piedzīvojumu ekspedīciju vadītājs Māris Resnis. Praktiskā burāšanas apguve jūrā notika pieredzējušu kapteiņu vadībā – kopā ar jahtas SPANIEL kapteini Reini Znotiņu un jahtas LIETUVA kapteini Osvaldas Kudzevicius. Apmācības laikā ar divām burāšanas mācību jahtām SPANIEL un LIETUVA tika veikts maršruts Ventspils – Romasāre (Igaunija) – Pērnava (Igaunija) – Salacgrīva – Roja – Ventspils.

Starptautisko apmācību projektu SAIL4youth ar Eiropas Savienības programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstu realizēja Latvijas Burāšanas mācību asociācija sadarbībā ar Lietuvas sporta klubu Ostmarina un projekta partneriem vēl piecās Eiropas valstīs: Polijas jahtklubu – Varšava, Simuna Naisteklubi no Igaunijas, Olde Vechte no Nīderlandes, Fundação Bracara Augusta no Portugāles un Outward Bound no Horvātijas.

Starptautiskais apmācību projekts SAIL4youth bija nākamais solis burāšanas kā mācību metodes attīstībā jaunatnes darbā pēc apmācību projekta SAIL4entrepreneurSHIP realizēšanas 2015.gada augustā. Gan aizvadītajā gadā, gan šogad apmācībām pieteicās vairāk nekā 70 dalībnieku.

Projektu Facebook mājas lapa SAIL4youth.

TV sižets par projekta norisi: ŠEIT

Burāšanas stāstu vakars

Aprīļa noslēgumā viesmīlīgajās kafejnīcas "Buberts" telpās tika aizvadīts Latvijas Burāšanas mācību asociācijas organizēts "Burāšanas stāstu vakars", kas tapa kopā ar jahtas Spaniel komandu un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu projekta „LBMA jauniešu programma” ietvaros. Visiem interesentiem, kuri izvēlējās pievienoties vakaram, bija iespēja noklausīties 7 dažādus stāstus par burāšanu. Kā vēlāk atklāja kafejnīcas vadītāja, stāsti bija tik piesātināti un dažādi, ka vienā vakarā tika satilpinātas septiņas pirmdienas.

Kā pirmā uzstājās Anita Apele, kura pastāstīja par savu burāšanas pieredzi, pirms diviem gadiem pirmo reizi kāpjot uz Krievijas buru kuģa "Shtandart". Otrs stāsts, kas tika piedāvāts auditorijai, bija par, iespējams, labāko ceļošanas veidu pasaulē - burāšanu, kuru koķeti vēstīja klausītājiem Līna Lazdiņa, kas burāšanu iepazina pirms 7 gadiem. Vakara turpinājumā Juris Austriņš, kurš burā četrus gadus un ir ieguvis buru atpūtas kuģu vadītāja apliecību, pastāstīja par uzvaras garu un dažādām iespējām piedalīties sacensībās arī tepat Latvijas ūdeņos. Reinis Gedzuns, būdams vien 24 gadus jauns, pārsteidza viesus ar stāstu par savu burāšanas pieredzi, kurai nodevies ir kopš bērnības, un iegūto kapteiņa kvalifikāciju. Pieredzējusī projektu vadītāja un starptautisku apmācību organizatore Sintija Lase stāstīja par to kā savienot sākotnēji šķietami nesavienojamo - burāšanu un uzņēmējdarbību, pērn organizējot apmācības SAIL4entrepreneurSHIP. Bet uzreiz pēc tam sapņaini iedvesmoja klausītājus sākt burāt arī pieredzes bagātais jahtas Spaniel kapteinis Juris Radus, stāstot par 2017.gada Spaniel sapni par Atlantiju, piedaloties The Tall Ships Races regatē. Noslēgumā par iespējām burāt ikvienam stāstīja Latvijas Burāšanas mācību asociācijas valdes priekšsēdētājs Uģis Lībietis, kas ir viens no organizācijas pamata stūrakmeņiem un pateicoties kuram esam piedzīvojuši varenās regates ienākšanu arī Rīgas ostā'pirms 3 gadiem.

Kopumā pasākumā piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieki, kuri aktīvi uzdeva jautājumus un interesējās par iespējām pievienoties komandai un sākt burāt.

Ieskats pasākuma norisē.


LBMA JAUNIEŠU PROGRAMMA UN FOTO IZSTĀDE „JAHTAS SPANIEL SAJŪTU JŪRA”

No 25.marta līdz 3.aprīlim Rīgā tirdzniecības centrā Galerija Centrs apskatāma foto izstāde par burāšanu „Jahtas SPANIEL sajūtu jūra”.

Izstādes mērķis ir pastāstīt plašākai sabiedrībai par tāljūras burāšanu uz vienas no Latvijā pazīstamākajām jahtām – SPANIEL – un popularizēt burāšanu kā aktīvu, visiem pieejamu brīvā laika pavadīšanas veidu, īpaši uzrunājot jauniešus un aicinot tos izbaudīt arī sacensību garšu, piedaloties pasaulē lielākajā jahtu un burukuģu regatē The Tall Ships Races.

Izstāde ir daļa no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstītā projekta „LBMA jauniešu programma”, kura ietvaros tika izstrādāts LBMA piedāvājums jauniešiem, radīti informatīvi materiāli, uzlabota LBMA mājas lapa un organizētas citas aktivitātes jauniešu auditorijas iesaistei burāšanā.

STARPTAUTISKAS NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS APMĀCĪBAS PAR BURĀŠANU KĀ METODI JAUNATNES DARBĀ

20 jaunatnes darbinieki un līderi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ar divām mācību buru jahtām (Spaniel un Lietuva) 2015.gada augustā veica divu nedēļu mācību pārgājienu maršrutā Liepāja (Latvija) – Klaipēda (Lietuva) – Visbija (Zviedrija) – Romasāre (Igaunija) – Ventspils (Latvija).

Projekta SAIL4entrepreneurSHIP laikā gan krastā, gan jūrā notika aktīva burāšanas, piedzīvojumu izglītības un uzņēmējdarbības apmācība. Dalībnieki pētīja burāšanas iespējas neformālajā izglītībā un darbā ar jauniešiem, lai attīstītu uzņēmējdarbības kompetenci.

Projekts tika īstenots ar ES programmas „Erasmus+ Jaunatne darbībā” finansiālu atbalstu un tas bija nozīmīgs solis Baltijas jaunatnes darbinieku un burātāju kopienu ciešākai sadarbībai nākotnē, lai aizvien vairāk jauniešiem sniegtu iespēju burāt un pilnveidoties.

Projekta noslēgumā Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā, kā arī partneru organizācijās Lietuvā un Igaunijā bija apskatāma fotogrāfiju izstāde par dalībnieku iespaidiem un apmācībās gūtajām atziņām.

Kā mēs burājām uzņēmējdarbību mācīties (video)

BURĀŠANAS APMĀCĪBA JAUNIEŠIEM AR IEROBEŽOTĀM IESPĒJĀM UZ BURINIEKA TENACIOUS SADARBĪBĀ AR LIELBRITĀNIJAS LABDARĪBAS FONDU JUBILEE SAILING TRUST

Burāšanas apmācība jauniešiem ar ierobežotām iespējām uz burinieka Tenacious sadarbībā ar Lielbritānijas labdarības fondu Jubilee Sailing Trust LBMA sadarbībā ar „Fondu Nāc līdzās!” 2015.gadā deva iespēju Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes studentei, integratīvās mākslas festivāla „Nāc līdzās!” ilggadējai dalībniecei Diānai Ponaskovai un Rīgas Pedagoģijas Izglītības un vadības akadēmijas studentei Montai Lingbērziņai piedalīties deviņu dienu ilgās burāšanas mācībās Kanāriju salās uz Lielbritānijas labdarības fondam Jubilee Sailing Trust piederošā burinieka Tenacious. Tenacious ir viens no diviem buru kuģiem pasaulē, kuri pielāgoti personām ar kustību traucējumiem.

2013. gadā starptautiskās burāšanas mācību regates Tall Ships Races laikā, kas viesojās arī Rīgā, uz Tenacious burāja vēl viena jauniete no Latvijas – Anna Kenne pārstāvēja biedrību „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem”.

Lasīt vairāk

JAUNIEŠU BURĀŠANAS PIEREDZES APMAIŅA UZ CITU VALSTU BURU KUĢIEM UN LAIVĀM

Burāšanas mācību jahta Spaniel jau kopš 1998.gada ik gadu piedalās starptautiskajā regatē „Tall Ship Races”. Regates ietvaros komandas jauniešiem ir bijusi iespēja atsevišķos burāšanas posmos doties pieredzes apmaiņā uz citām jahtām un buru kuģiem. Gadu gaitā izveidojusies veiksmīga sadarbība un notikusi šāda dalībnieku apmaiņa ar Krievijas buru kuģi MIR, jahtu Esprit, fregati Shandart u.c.

Ja tu vēlies iegūt savu pirmo burāšanas pieredzi uzreiz uz kāda no lielajiem buriniekiem, bet nezini, kā to izdarīt, sazinies ar mums – mēs tev palīdzēsim!
Vai arī iepazīsties ar regates dalībniekiem Sail Training International mājaslapā, atrodi sev tīkamāko kuģi un sazinies ar to. Varbūt tieši Tu kļūsi par kāda kuģa komandas locekli!
Kuģu datu bāze pieejama šeit http://www.sailtraininginternational.org/vessels/vessel-database