LBMA Logo

Starptautiskā jauniešu iniciatīva "youthSAIL4creativity100" ir iespēja Latvijas, Igaunijas un Lietuvas jauniešiem aktīvā un radošā veidā izzināt Baltijas jūras vēsturi un burāšanas kultūru un kopīgiem spēkiem radīt mākslas izstādi ar vēstījumu Baltijas valstu simtgadei.

Projektā jaunieši ar neformālās izglītības palīdzību attīstīs gan tehnisko, gan radošo domāšanu, jo divas paralēlās projekta aktivitātes ir burāšana un radošās darbnīcas.

Jūlija beigās ir plānota partneru sagatavošanās tikšanās, kas notiks regates Tall Ships Races 2017 laikā Klaipēdā, Lietuvā. Partneri gatavosies projekta galvenajam pasākumam, kā arī tiksies ar dažādām organizācijām, lai uzzinātu, kā ar jauniešiem strādā kolēģi uz citiem buru kuģiem un jahtām.

Projekta centrālais pasākums notiks Latvijā no 16. līdz 27. augustam. Šajā pasākumā 26 Latvijas, Lietuvas un Igaunijas jaunieši vecumā no 18 – 30 gadiem, kurus aizrauj māksla un burāšana, ar trīs burāšanas mācību jahtām apceļos Latvijas jūras robežu no Liepājas līdz Salacgrīvai. Tā būs iespēja izpētīt Baltijas jūras piekrastes kultūru dažādību, Baltijas valstu vēsturi un jūras ietekmi Baltijas valstu attīstībā 100 gadu garumā. Izziņas ceļojumā jaunieši dosies ar Lietuvas jahtu Odiseja un Igaunijas jahtām ST IV un Vesta, un viņus pavadīs jahtu kapteiņi un projekta atbalsta personas.

Latvijas ostās jaunieši paši organizēs dažādas radošās darbnīcas, kuru laikā tiks radīta mākslas izstāde. No 2017.gada novembra līdz 2018. gada maijam izstāde apceļos visas trīs Baltijas valstis kā jauniešu dāvana un vēstījums Latvijas, Igaunijas un Lietuvas simtgadē.

Apburājot Latvijas jūras robežu un kopīgi radot mākslas izstādi, jaunieši attīstīs tādas mūžizglītības kompetences kā matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās, saziņa svešvalodā, kultūras izpratne un izpausme, kā arī uzņēmējdarbība un pašiniciatīva. Projekta gatavošanās notiek tiešsaistes vidē, attīstot jauniešos digitālās un sociālās prasmes, strādājot starptautiskā komandā. Aktivitātes tiek īstenotas, izmantojot neformālās izglītības metodes.

Septembrī notiks arī 3 vienas dienas burāšanas pasākumi jauniešiem lokālā mērogā – pa vienam katrā partnervalstī, lai radošā veidā iesaistītu burāšanā vēl vairāk jauniešus. Savukārt 2018. gada maijā Igaunijā ir plānots projekta izvērtēšanas un noslēguma pasākums, kurp Latvijas un Lietuvas dalībnieki dosies ar Latvijas burāšanas mācību jahtu Spaniel.

Projekts oficiāli sākas 31. maijā, un tā ilgums ir viens gads. Projektu realizē Latvijas Burāšanas mācību asociācija sadarbībā ar STA Estonia (Igaunija) un Vilniaus skautu centras (Lietuva) programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā (KA2)” ietvaros.


Loading Conversation