LBMA Logo

Šajā piektdienā, sākot ar 17:30 E&Y birojā Muitas ielā 1a, gaidām visus LBMA biedrus uz LBMA kopsapulci.

Darba kārtība:

1. Valdes pārvēlēšana un biedru saraksta pārskatīšana.

2. Finansiālais pārskats par 2017. gadu

3. Plāni 2018. gadam

4. U.Lībieša, I.Ivanova un S. Lases atskaites par STI konferencēs dzirdēto

5. Diskusijas par nākotnes vīziju/darbību

6. Citi jautājumiLoading Conversation